Timmerhusprojekt Naturbruksgymnasiet i Svenljunga
Fr.o.m. 2011 driver vi på Naturbruksgymnasiet ett unikt projekt tillsammans med
Leader sjuhärad.
På ett av skolans skogsskiften bygger vi ett energiautonomt jakttimmerhus med sadelknut.
Projektet har sin bäring i 3 delar:
- Dels att vi vill ge såväl ungdomar som vuxna en möjlighet att genom olika kurser öka sin
kunskap inom jakt och viltvård i allmänhet och inom viltsvinsproblematiken i synnerhet.
- Dels att genom demonstration visa på småskaliga energilösningar med den senaste tekniken
inom sol, vind och värmeackumulering.
- Dels genom att visa på hur gammal timringsteknik och den senaste lösningen på småskalig
värme/energihushållning kan mötas i en spännande kombination och ge en unik rustik
”träkänsla”
Huset kommer att bli i 1 ½ plan och ha en bottenarea på ca 80 m2
Planlösning
Entréplan: allrum, våtutrymme, apparatrum, kök och altan.
Andravåning: Sovrum, mindre allrum, balkong
Byggnationen startade som en kurs om 5 veckor i juni 2011 och beräknas vara
Klar i årsskiftet 2013-2014.
Som råmaterial till huset har vi använt en del av ett 150-180-årigt tallbestånd som finns på skolans
marker detta ger förstås en extra känsla av ”närproducerat”.
Energilösningar
Vi kommer att jobba med sol, vind och bioenergi. Någon starkström kommer inte att dras
fram till huset.
Som grundvärme under kalla årstiden kommer vi att använda ett värmelager av stenmjöl
som ligger under huset, lagret ackumulerar solvärmen under sommarmånaderna som sedan
via golvvärme nyttjas under vintern.
Komfortvärmen kommer från en fjärrstyrd vattenmantlad hybridkamin (pellets/ved).
Elproduktionen kommer från sol och vind som ackumuleras i ett batterilager och distribueras
som lågspänning och högspänning till pumpar, styrenheter och pedagogiska hjälpmedel.
Möjlighet för mindre sällskap att ordna konferenser, möten, mm kommer att finnas.
Partners förutom Naturbruksgymnasiet i projektet är :
Västfastigheter (ägare)
Bygga Bo i Trä. (ansvarig för timring, huvudentreprenör)Rörmontage i Borås AB
Rörmontage
Svenljunga El.
SP Sveriges tekniska forskningsinstitut (förstudie, uppföljning)
Flexenclosure (vindkraftverk, solceller, batteriackumulator)
WSP Management (kvalitetsansvarig, viss projektering),
ASES Active Solar Energy Storage, (värmelager)
SWECO system AB (detaljprojektör)
I projektet deltar redan ett antal leverantörer som kommer att få sina produkter/företag exponerade
För intresserade leverantörer kontakta Naturbruksgymnasiet, Ingemar Hedin
Tel: 070 5747705 Mail: ingemar.hedin@vgregion.se

BLUCHER
Uponor
Sundolit
Överlida fönster
FM Matson
Star traiding
CTC
IFÖ
PM FLEX
Redslareds skogsstransporter
GRundfos
Purmo
Thermopanel
Zikon
Sjömarkens Isolering