Under 2011 och 2012 bedrivs timmerhusprojektet tillsammans med Leader Sjuhärad.
På ett av skolans skogsskiften bygger vi ett energiautonomt jakttimmerhus med sadelknut.

Huset kommer att bli i 1,5 plan och ha en bottenarea på ca 80 kvadratmeter.
Byggnationen startade som en kurs på 5 veckor i juni 2011 och stommen beräknas vara uppmonterad och vädersäkrad på byggplatsen i slutet av mars/början av april 2012.
Sista etappen av bygget, med installation och inredning, beräknas vara vintern 2013.

Energilösningar


Vi kommer att jobba med sol, vind och bioenergi. Någon starkström kommer inte att dras fram till huset.
Som grundvärme under kalla årstiden kommer vi att använda ett värmelager av stenmjöl som sedan via golvvärme nyttjas under vintern.
Elproduktionen kommer från sol och vind som ackumuleras i ett batterilager och distribueras som lågspänning till pumpar, styrenheter och pedagogiska hjälpmedel.